In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder

(bron Rijksoverheid)

Werk en inkomen: veranderingen in 2019

Familie en gezin: veranderingen in 2019

Gezondheid, zorg en sport: veranderingen in 2019

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2019

Consumenten: veranderingen in 2019

Ouderen: veranderingen in 2019

Ondernemers: veranderingen in 2019

Recht, veiligheid en defensie: veranderingen in 2019

Naaste familieleden van slachtoffers van een strafbaar feit kunnen schadevergoeding krijgen voor geleden affectieschade. Bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft.

De Wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. Zo krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van forensische zorg.

(bron Rijksoverheid)

Share