Toeslagen wijzigingen 2018

Toeslagen wijzigingen 2018

10%-regeling

De 10%-regeling voor gescheiden partners komt weer terug. De regeling geldt als uw ex-partner na vertrek meer is gaan verdienen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt. Stijgt het inkomen van uw ex-partner na de vertrekdatum? Dan kan uw toeslag dus lager uitvallen. Op basis van de 10%-regeling kan deze inkomensstijging buiten beschouwing worden gelaten.

U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek indienen om de regeling toe te passen. Voorwaarde is dat het toetsingsinkomen ten minste 10% lager wordt vastgesteld.

(Bron: Rijksoverheid)

Share