Ondernemers wijzigingen 2018

Ondernemers wijzigingen 2018

Afvalstoffenbelasting op storten of verbranden afval buiten Nederland

Afvalbedrijven gaan betalen voor Nederlands afval dat buiten Nederland wordt gestort of verbrand. Het tarief is hetzelfde als het binnenlandse tarief voor storten of verbranden. Het gaat om afvalstoffen die naar het buitenland worden overgebracht met toepassing van een EVOA-vergunning. De heffing geldt niet als het afval uit een ander land komt en niet in Nederland is bewerkt of gemengd.

De belasting wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt het gewicht en de verwerkingswijze. De Belastingdienst controleert de aangifte, is verantwoordelijk voor de inning en het boetebeleid. De heffing gaat in op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Dit gebeurt nadat de uitvoeringsaspecten verder zijn ingevuld.

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. Ook vervalt daarmee het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Daartegenover staat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en diensten.

De btw-landbouwregling is onaantrekkelijk voor landbouwers die veel investeren. Bovendien verschillen landbouwers niet meer wezenlijk van andere ondernemers, door de modernisering van de sector. Om die reden komt de regeling te vervallen. De maatregel werd in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten

Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten. De maatregel bepaalt dat zij aansprakelijk zijn voor de omzetbelasting, die de ondernemer is verschuldigd als gevolg van een gedwongen verkoop aan een niet ondernemer. Het gaat hier om aan hem toebehorende zaken waar een pand-, hypotheek- of executierecht op rust.

Bij verkoop van zaken van een bedrijf dat financiële problemen heeft, geldt in bepaalde gevallen een verleggingsregeling. Dit betekent dat de koper de verschuldigde omzetbelasting betaalt, in plaats van de verkoper. Is de verleggingsregeling niet van toepassing? Dan mag de Belastingdienst straks ook de pandhouder, hypotheekhouder of executant aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde omzetbelasting.

Nu kan de Belastingdienst de omzetbelastingschuld vaak op niemand verhalen. Dit komt doordat de ondernemer (bijna) failliet is. De nieuwe maatregel zorgt dus voor een hogere belastingopbrengst.

(Bron: Rijksoverheid)

Share