Nieuw in 2017 voor werkgevers: het lage-inkomensvoordeel

(bron Belastingdienst)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

En geldt met ingang van 1 januari 2017.

Het lage inkomensvoordeel

Share